Případová studie: Doktoroken.cz

Úvod

Klient: Doktoroken.cz

Obor: Výroba a servis plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří  

Lokalita: Praha, Česká republika  

Služby: Montáž, seřízení, promazání a celkový servis oken a dveří  

 

Doktoroken.cz je renomovaná firma, která se specializuje na komplexní služby v oblasti plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří. Jejich nabídka zahrnuje nejen montáž, ale také veškerý servis od seřízení po promazání. Firma působí především v oblasti Prahy a její okolím a pyšní se vysokou úrovní odbornosti a kvality poskytovaných služeb. 

Výzvy

 

Doktoroken.cz čelil několika zásadním výzvám, které bylo nutné překonat pro dosažení úspěchu na vysoce konkurenčním trhu:

 

1. Vysoká konkurence: Trh s okny a dveřmi je vysoce konkurenční. Firmy se předhánějí v nabídce inovativních řešení a kvalitních služeb, což ztěžuje získání a udržení zákazníků.

2. Optimalizace nákladů:  Klíčem k úspěchu bylo nalezení optimální hranice mezi náklady na marketing a vygenerovanými poptávkami. Bylo nutné zajistit, aby každá investovaná koruna přinesla maximální návratnost.

3. Distribuce marketingového rozpočtu: Správná alokace marketingového rozpočtu podle vytíženosti jednotlivých služeb byla další výzvou. Bylo nutné zajistit, aby marketingové aktivity byly efektivně zaměřeny na služby s největším potenciálem růstu a volných kapacit.

Řešení

 

Pro řešení těchto výzev jsme zavedli komplexní online marketingovou strategii, která zahrnovala několik klíčových prvků:

 

1. PPC reklama:

   - Google Ads: Využití PPC reklamy na Googlu bylo zásadní pro zvýšení viditelnosti firmy. Reklamy byly cíleny na klíčová slova související s montáží a servisem oken a dveří.

   - Seznam Sklik: Reklamní kampaně na Seznamu pomohly oslovit českou cílovou skupinu, která preferuje tento vyhledávač.

   - Facebook Ads: Reklamy na Facebooku umožnily cílit na specifické demografické skupiny a zvýšit povědomí o značce.

 

2. Přímý nákup reklamy a reportáže v TV:

   - Přímý nákup reklamy na relevantních webových stránkách a reportáže v televizních stanicích pomohly zvýšit povědomí o značce a přilákat nové zákazníky.

 

3. RTB reklama:

   - Real-time bidding (RTB) reklama umožnila dynamické a efektivní cílení reklam na základě aktuální poptávky a chování uživatelů na internetu.

 

4. Poradenství v oblasti růstu a zapojení nových technologií:

   - Implementace CRM systému Raynet pomohla efektivněji spravovat vztahy se zákazníky a optimalizovat procesy spojené s prodejem a servisem.

Výsledky

 

Díky implementaci těchto řešení dosáhla firma Doktoroken.cz výrazného zlepšení ve svém podnikání:

 

1. Počet poptávek: Pravidelně generujeme až 600 poptávek měsíčně. To představuje výrazný nárůst oproti původnímu stavu a svědčí o efektivitě zavedených marketingových strategií.

2. Cena za poptávku: Podařilo se nám snížit cenu za poptávku na pouhých 189 Kč. To ukazuje na vysokou efektivitu investic do marketingu a optimalizaci nákladů.

3. Návratnost investice (ROI): Vygenerovaný obrat s návratností investice dosáhl až 1000 %. To znamená, že každá investovaná koruna přinesla firmě 10 Kč zpět. Tento výsledek je důkazem úspěšné strategie a efektivního využití marketingových nástrojů.

Závěr

 

Spolupráce s firmou Doktoroken.cz od roku 2019 do současnosti (5/2024) přinesla významné výsledky a umožnila firmě dosáhnout svých cílů na vysoce konkurenčním trhu. Implementace komplexní online marketingové strategie zahrnující PPC reklamu, přímý nákup reklamy, RTB reklamu a poradenství v oblasti růstu a technologií byla klíčová pro úspěch.

 

Doktoroken.cz se podařilo nejen zvýšit počet poptávek a snížit náklady na poptávku, ale také dosáhnout vysoké návratnosti investic. Tento případ ukazuje, jak efektivní marketingová strategie a využití moderních technologií mohou značně přispět k úspěchu firmy na konkurenčním trhu.

 

Pro další podniky nebo organizace v podobné situaci tato případová studie nabízí cenné poznatky o tom, jak překonat překážky a dosáhnout svých cílů. Klíčem je správná kombinace marketingových nástrojů, optimalizace nákladů a efektivní distribuce rozpočtu.

Chcete podobné řešení? Ozvěte se nám!