Případová studie

Případová studie: LuxuryBags.cz a optimalizace RTB systému

Úvod

LuxuryBags.cz je první a největší bazar s luxusními kabelkami a doplňky v České republice a na Slovensku. Společnost se specializuje na komisní prodej či přímý výkup luxusního zboží, čímž se stala jedním z lídrů na trhu s prémiovými módními doplňky. Jejich zákazníci oceňují nejen kvalitu nabízených produktů, ale také důvěryhodnost a profesionalitu, kterou LuxuryBags.cz přináší do světa luxusní módy.

Výzvy

LuxuryBags.cz čelila několika klíčovým výzvám, které bylo nutné překonat, aby dosáhla svých obchodních cílů:

 

1. Nalezení dlouhodobého řešení pro zvýšení tržeb skrze online kanály: Společnost potřebovala efektivní a spolehlivý systém pro řízení svých online reklamních kampaní. Hledali řešení, které by jim umožnilo zvýšit tržby a zároveň optimalizovat náklady na reklamu.

   

2. Zvýšení viditelnosti remarketingu: LuxuryBags.cz chtěla zvýšit povědomí o svých produktech mezi zákazníky, kteří již projevili zájem, ale dosud neprovedli nákup. Efektivní remarketingová strategie byla klíčová pro maximalizaci konverzí.

   

3. Sjednocení distribuce remarketingu skrze jednu platformu: Společnost potřebovala centralizovat své remarketingové kampaně, aby mohla lépe řídit a optimalizovat své reklamní úsilí.

Řešení

LuxuryBags.cz se rozhodla spolupracovat s naší agenturou, která se specializuje na optimalizaci RTB (Real-Time Bidding) systémů. V rámci naší expertízy jsme dlouhodobě testovali a vybírali pro klienta ten nejlepší RTB systém. Naše agentura pracuje se všemi hlavními systémy, a na základě testování jednotlivých platforem se podařilo v průběhu krátkého času vybrat ten nejlepší. Testovány byly reklamní systémy jako Criteo, Adform, RTB House, Teads a Google DV360.

 

 Proces testování

 

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza: Provedli jsme detailní analýzu výkonu každého z testovaných RTB systémů. Vzali jsme v úvahu klíčové metriky jako míru konverze, náklady na kliknutí (CPC), náklady na získání zákazníka (CPA) a návratnost investic (ROI).

 

2. A/B testování: Provedli jsme sérii A/B testů, abychom zjistili, který systém poskytuje nejlepší výsledky v reálném čase. Tato metoda nám umožnila přesně měřit rozdíly ve výkonu mezi různými platformami.

 

3. Optimalizace kampaní: Na základě získaných dat jsme optimalizovali kampaně tak, aby maximalizovaly návratnost investic a minimalizovaly zbytečné výdaje.

 

Výběr vítězné platformy

 

Po důkladném testování a analýze jsme identifikovali RTB systém, který nejlépe odpovídal potřebám LuxuryBags.cz. Tento systém umožnil sjednocení dynamického remarketingu z jednoho místa, což výrazně zjednodušilo správu kampaní a zlepšilo jejich efektivitu. Dále byl systém schopen generovat zajímavou akviziční návštěvnost z prémiových webu za zlomek běžné ceny v přímém nákupu.

Výsledky

Implementace vítězné platformy přinesla LuxuryBags.cz několik významných výhod a pozitivních výsledků:

 

1. Sjednocení dynamického remarketingu z jednoho místa: Centralizace remarketingových kampaní umožnila společnosti efektivněji řídit své reklamní úsilí a zlepšit viditelnost svých produktů mezi potenciálními zákazníky.

 

2. Podíl reklamních nákladů na vytvořeném obratu pod 3%: Díky optimalizaci kampaní a výběru správné platformy se podařilo udržet podíl reklamních nákladů na vytvořeném obratu pod 3%. Pro každých 10 000 Kč rozpočtu reklama vygenerovala více než 300 000 Kč obratu, což je vynikající výsledek.

 

3. Umístění na prémiových webech za nízké náklady: LuxuryBags.cz dokázala získat umístění na prémiových webech jako Seznam nebo Idnes pod 2 Kč za proklik. To výrazně zvýšilo viditelnost značky a přilákalo nové zákazníky.

 

4. Efektivní akviziční kampaně: Spuštění akvizičních kampaní s cenou za proklik již od 1 Kč umožnilo LuxuryBags.cz rozšířit svou zákaznickou základnu a zvýšit tržby.

Závěr

Spolupráce s naší agenturou a implementace vítězné RTB platformy přinesla LuxuryBags.cz měřitelné a hmatatelné výsledky. Zvýšení tržeb, optimalizace nákladů na reklamu a zlepšení viditelnosti značky jsou jen některé z výhod, které tato spolupráce přinesla.

 

Dominika Hampelová, majitelka obchodu, vyjádřila svou spokojenost s výsledky: „S prací ROI Digital jsem velice spokojená, oceňuji zejména to, že jim mohu na 100 % důvěřovat. Nemám příliš času věnovat se RTB reklamě, Facebooku, Google Ads, Seznamu apod., ale vím, že pokud se domluvíme na nějakém budgetu, mohu se spolehnout na to, že budou naše peníze investovány co nejefektivněji.“

 

Tento úspěch LuxuryBags.cz ukazuje, že správný výběr a optimalizace RTB systému může přinést výrazné zlepšení výkonnosti online reklamních kampaní. Případová studie LuxuryBags.cz poskytuje cenné poznatky pro další podniky a organizace, které čelí podobným výzvám a hledají efektivní řešení pro zvýšení svých tržeb a viditelnosti na trhu.

Chcete podobné řešení? Ozvěte se nám!